Contact

Als er sprake is van letsel of overlijden, waarvoor mogelijk iemand anders aansprakelijk te houden is, dan kan het verstandig zijn om uw belangen op dat punt door Advocatenpraktijk Schrover te laten behartigen. Mogelijk kan zij u bijstaan.

Geslacht: Man
Vrouw
Naam:
Beroep:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Fax:
Telefoon:
Emailadres:
* Het gaat u om het verkrijgen van: Advies
Juridische bijstand
* Wat was/is voor u aanleiding om juridische bijstand te vragen?
Aard van schade: Letsel
Overlijden
* Ongeval betreft: Verkeersongeval
Arbeidsongeval
Medische fout
Anderszins
Geef een korte omschrijving van uw vraag:
* U wenst: Bespreking op kantoor van advocaat
Telefonisch contact
Schriftelijk contact
Eventuele toelichting van uw verzoek: