Kosten

Eerste gesprek kosteloos


U weet niet of u wel kans maakt op schadevergoeding? De Letselschade Advocaat kan u adviseren over uw juridische mogelijkheden en zal dat in een eerste oriënterend gesprek altijd kosteloos doen.


No cure no pay


"No cure no pay" betekent bijna altijd dat u een flink deel van de schadevergoeding moet afdragen. Ter bescherming van onder meer slachtoffers is het advocaten verboden op basis van "No cure no pay" te werken. Een letselschade advocaat zal dat dus niet doen.

De ontvangen schadevergoeding komt geheel aan u ten goede. De kosten die de Letselschade Advocaat in uw zaak heeft gemaakt, dienen volgens de wet in het algemeen door de tegenpartij te worden vergoed. Een Letselschade Advocaat kost u dus in beginsel niets. Alleen als er geen aansprakelijke veroorzaker kan worden vastgesteld, als u voor een deel zelf schuld heeft aan uw schade of als er geprocedeerd moet worden, ligt dat anders. Daarover kunt u tevoren afspraken maken.

Binnen de Nederlandse Orde van Advocaten wordt thans onderzocht of afschaffing van het verbod van "No cure no pay" mogelijk is middels goede reglementering daarvan, om op die wijze een grotere toegankelijkheid van burgers tot het recht mogelijk te maken.


Subsidiering medische haalbaarheid in letselschadezaken


Per 1 mei 2005 heeft de minister van Justitie een regeling in het leven geroepen voor subsidiering van een medisch haalbaarheidsonderzoek - en onder omstandigheden het deskundigenbericht - in letselschade-zaken. Een van de voorwaarden is dat de aansprakelijkheid in de letselschadezaak niet van tevoren vaststaat. De subsidie bedraagt € 200 en wordt in principe niet teruggevorderd.

Onder omstandigheden kan na een gedaan haalbaarheidsonderzoek een second opinion worden aangevraagd, waarvoor nog een keer subsidie kan worden verleend. Indien het haalbaarheidsonderzoek daartoe aanleiding geeft, kan vervolgens door de advocaat ten behoeve van de rechzoekende bij de Raad voor Rechtsbijstand een lening worden aangevraagd om een deskundigenonderzoek te financieren. Het bedrag van de lening bedraagt maximaal € 3.000.