Werkwijze

Mr. B.H.F.M. Schrover


Mr. B.H.F.M. Schrover is toegelaten tot de Vereniging van Letselschade Advocaten. Dat is van belang voor de manier van samenwerken in de periode waarin voor u wordt opgetreden.


Vereniging van Letselschade Advocaten


De LSA is een vereniging waarvan alleen advocaten lid zijn die tenminste vijf jaar zijn ingeschreven en voldoen aan strenge door de vereniging gestelde eisen van deskundigheid op het gebied van personenschade (letsel- en overlijdensschade). Doordat de LSA-advocaat jaarlijks tenminste 500 uur aan de behandeling van zaken van personenschade besteedt en permanent wordt nageschoold heeft u de zekerheid dat uw zaak deskundig wordt behandeld.

Er zijn veel belangenbehartigers die letselschadezaken behandelen, maar slechts een beperkt deel daarvan is advocaat. Veel mensen denken dus, dat iedere letselschadebehandelaar een advocaat is, maar dat is dus een misverstand.

De Letselschade Advocaat beoordeelt de aansprakelijkheid, berekent de schade, regelt voorschotten, helpt bij het invullen van formulieren, onderhandelt met verzekeraars, adviseert over afkoopsommen, voert - als het nodig is - Korte Gedingen of andere procedures. De Letselschade Advocaat staat u gedurende het hele afwikkelingstraject terzijde. Zij heeft daarbij uitsluitend uw belang op het oog, of dat nu een groot of klein belang is.

Alléén advocaten mogen procederen bij de Rechtbank, maar zij zal het liefst, in overleg met u, de schade zonder procedure regelen. Maar als het moet - en als u wilt - kan de Letselschade Advocaat met uw zaak direct naar de rechter stappen. Zij hoeft uw zaak dus niet aan iemand anders over te dragen. Uw tegenpartij weet bovendien, dat de stap naar de rechter zonodig snel gezet is. Uw Letselschade Advocaat kan daar voor u munt uit slaan. Een ander voordeel is, dat Letselschade Advocaten deel uitmaken van de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat de Advocatenwet op hen van toepassing is en zij onderworpen zijn aan het advocatentuchtrecht. De kwaliteit van hun werkzaamheden kan dus worden getoetst en beoordeeld.

Indien u niet tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening, die u op grond van het voorgaande mag verwachten, en u het in onderling overleg daarover niet eens kunt worden heeft u tevens de mogelijkheid om via het secretariaat van de vereniging LSA de bemiddeling in te roepen van een onpartijdige Ombudsman. Deze stelt dan een onderzoek in, waaraan uw LSA-advocaat haar volle medewerking verleent en probeert vervolgens een oplossing te vinden.

Ook moeten LSA Advocaten voldoen aan de eisen van de Orde van Advocaten met betrekking tot het aanhouden van een derdengeldenrekening en het instand houden van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AON te Amsterdam). De LSA advocaat onderscheidt zich door al deze waarborgen van andere letselschadebelangbehartigers.

De vervanging/waarneming geschiedt door mr. G.H.B. Andriol.

Advocatenpraktijk Schrover is een handelsnaam van Schrover Doetinchem BV; KvK: 09092274; BTWnr: NL 8050.05.559.B.01


In de praktijk


In de praktijk van alledag betekent de samenwerking dat uw advocaat voor u goed bereikbaar zal zijn, doeltreffend zal corresponderen en overleg zal voeren en u regelmatig van alle ontwikkelingen op de hoogte zal houden.
U ontvangt van alle (belangrijke) stukken en correspondentie een afschrift.
Zonder uw instemming worden geen beslissingen genomen waaraan u gebonden bent.


Logo Nederlandse Orde van Advocaten